Đồng hồ sứ

Đồng hồ sứ, xuất xứ Pháp, toàn bộ thân đồng hồ được làm bằng sứ với các chi tiết rất đẹp và tinh xảo. Đồng hồ máy tuần chuông chén, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: cao 29cm, rộng 18cm, sâu 10cm.