Đôn gỗ rồng cuốn

Chiếc đôn gỗ cổ, hàng Trung Quốc xuất châu âu xưa, thân đôn là họa tiết rồng cuốn từ trên xuống được đục thủ công rất đẹp. 3 chân là 3 chú lân.
Kích thước: cao 1m03, đường kính mặt đông 30cm, độ rộng chân 45cm.