Đôi đèn dầu

Đôi đèn dầu, toàn thân và bầu dầu đều bằng đồng, hàng xách tay bên Pháp về.
Thân đèn họa tiết nổi, nhà em đang hết đỡ lam lắp tạm 2 cái bóng cùi nên lên hình không được đẹp.
Kích thước: cao 58 cả bóng, không bóng cao 42cm.

Mã: CT34938 Danh mục: , Từ khóa: ,