Điện thoại bàn

Điện thoại bàn, xuất xứ Italy. Vẫn đang sử dụng tốt. Toàn thân bằng đá kết hợp các chi tiết bằng đồng.
Kích thước: 23cm x 16.5cm