Đèn tượng

Tượng thiên thần cầm đèn bằng đồng đúc rất đẹp.
Kích thước: cao 147cm.