Đèn ngủ Pháp

Đèn ngủ xuất xứ Pháp, thân và chao họa tiết hoa hồng đế đồng rất đẹp.
Kích thước: cao 79cm.