Đèn dầu

Đèn dầu để bàn, xuất xứ Pháp, thân đèn gốm Satsuma Nhật, kết hợp với họng, bóng, lam cổ.
Kích thước: cao 61cm hết bóng.