Cặp đèn tiffani

Cặp đèn tiffani nhỏ nhưng rất đẹp. Tượng 2 chú bé với cuộc sống mưu sinh khó khăn trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 2, cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
Tượng rất đẹp và có hồn, đèn nhỏ xinh lung linh thích hợp làm đèn ngủ.
Kích thước: cao 50cm.