Cặp đèn dầu

Cặp đèn dầu 3 chân, xuất xứ Pháp, chân móng sư tử, bầu lam họng bóng cổ rất đẹp, tất cả nguyên bản.
Kích thước: cao 50cm, rộng chân 23cm.