Bình sứ Tàu

Bình sứ, xuất xứ Trung Quốc hàng xuất châu âu, men rạn, họa tiết hoa lá và được gắn họa tiết 2 chiến binh La Mã bằng đồng 2 bên.
Cao 37cm.