Tượng bán thân

Tượng bán thân bằng đồng một thiếu nữ trẻ người Pháp, khoảng năm 1890.
Kích thước: cao 37.5cm, đế tượng rộng 16.5cm.