Tranh sơn dầu

Tranh phong cảnh sơn dầu khung cảnh bình yên một miền quê nước Pháp, tranh cổ, khung cổ, bị trầy 1 chút khung do vận chuyển.
Kích thước: 140cmx81cm.