Phù điêu chúa

Phù điêu chúa Jesus chịu nạn bằng đồng đúc, với họa tiết rất đẹp và sắc nét.
Kích thước: đường kính 33cm.