Đồng hồ nhà thờ

Một chiếc đồng hồ hình nhà thờ, toàn thân được làm bằng gỗ kết hợp các chi tiết đồng tinh xảo rất đẹp.
Đồng hồ gông vòng, máy tuần, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: cao 46cm, rộng 30cm, sâu 18cm.