Đồng hồ Đức 3 lỗ 2 tạ

Đồng hồ treo tường, xuất xứ Đức, 3 lỗ 2 tạ, 5 gông 5 búa, chơi bản Wesminster 15 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: dài 1m21, rộng 35cm, sâu 17.5cm.