Đèn tượng

Đèn tượng, xuất xứ Pháp, toàn thân bằng đồng đúc, tượng thiên thân nâng đèn được đúc rất đẹp, sắc nét.
Kích thước: Cao 159cm hết bóng, chân rộng 41cm.