Đèn pha lê

Đèn pha lê mài nhỏ, thân đèn và chao bằng pha lê mài rất đẹp và tinh tế. Trên đỉnh là một cu tí xinh xắn.
Kích thước: cao 56cm.