Đèn ngủ

Một chiếc đèn ngủ điện bằng đồng, với hình dáng cổ điển của một chiếc đèn bão rất đẹp và độc đáo.
Kích thước: cao 73cm, rộng 27cm.