Đèn dầu cổ

Một chiếc đèn cực kỳ độc đáo, thân đèn bằng đồng hình con cá, có thể dịch chuyển lên xuống thay đổi độ cao.
Kích thước: cao 54cm, rộng 26cm.