Đèn dầu cây

Đèn dầu cây, thân đèn là sự kết hợp giữa các chi tiết đồng tinh xảo và đá cẩm thạch trắng rất đẹp.
Kích thước: cao hết bóng 178cm. Bầu và lam đường kính 22cm