Cặp gà chọi đồng

Cặp gà bằng đồng, đang trong tư thế chiến đấu, rất đẹp và thần thái.
Kích thước: con trái cao 21cm dài 21cm, con bên phải cao 24cm dài 17cm