Cặp đèn tiffani

Cặp đèn tiffani, thân đèn bằng đồng với hình dáng cặp bình tượng trưng cho sự no đủ sung túc. 2 bên bình là cặp rồng biểu tượng sức mạnh và sự phồn vinh.
Kích thước: đèn cao 74cm.