Bộ 3 món

Bộ 3 món, xuất xứ Nhật,  2 đèn dầu 1 đỉnh, họa tiết hoa mai, chim và mẫu đơn họa tiết được đúc nổi rất đẹp và sắc nét.
Kích thước: đèn cao 82cm, đường kính bụng 18cm, đỉnh cao 30, rộng 34cm.