Cặp đèn dầu tượng

Cặp đèn dầu tượng, xuất xứ Pháp, tượng bằng đồng hun, bầu pha lê với họa tiết độc đáo.
Kích thước: cao 98cm cả bóng, ko bóng 80cm.