Cặp đèn dầu

Cặp đèn dầu để bàn xuất xứ Đức, toàn thân bằng đồng, đầy đủ lam bóng rất đẹp.
Kích thước: cao 55.5cm.

Mã: CT96746 Danh mục: , Thẻ: ,