Cặp bình sứ

Bình sứ tàu, được sản xuất khoảng thời Thành Hóa nhà Minh. Bình men rạn, thân bình là bức tranh về cuộc chiến thời xưa, 4 phía cổ bình là 4 chú rắn mối.
Kích thước: cao 60cm, đường kính miệng 20cm.