Bộ ấm trà Tiệp

Bộ ấm trà xuất xứ Tiệp(Séc), gồm 12 chén 12 đĩa 1 ấm 2 hũ. Chén khá to có thể dùng uống cafe.