Tranh phong cảnh

Tranh phong cảnh sơn dầu 1 miền quê nước Pháp xưa có ký họa.
Kích thước: cao 102cm, rộng 121cm