Tranh phong cảnh

Tranh sơn dầu phong cảnh ngựa kéo gỗ trong rừng. Có ký họa.
Kích thước:107cm x 127cm.