Phù điêu khiên kiếm

Phù điêu khiên kiếm, phù điêu bằng gỗ có hình khiên và cặp kiếm.
Kích thước: kiếm dài 1m04, phù điêu 60cmx52cm.

Mã: CT17696 Danh mục: , Từ khóa: