Đồng hồ vai bò

Đồng hồ vai bò, xuất xứ Đức, mặt số nổi máy 7 gông 7 búa đồng, 15 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: rộng 55cm, cao 21cm, sâu 16cm.