Đồng hồ và đèn

Đồng hồ để bàn kết hợp với đèn dầu độc đáo. Đồng hồ Pháp, mặt men, chuông chén, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Đèn dầu chân đá cẩm thạch vân cực kỳ đẹp.