Đèn dầu tượng

Đèn dầu tượng, toàn thân đèn bằng sứ, với phần thân là tượng cu tí, kết hợp các họa tiết hoa trên thân đèn rất đẹp.
Kích thước: Cao 90cm, rộng 15cm.