Đèn dầu tượng

Đèn dầu tượng chiến binh bằng đồng với các chi tiết cực kỳ sắc nét.
Tượng cao 62.5cm, đèn cao 108cm.