Đèn dầu sứ

Đèn dầu sứ, xuất xứ Pháp. Toàn thân bằng sứ, đế đồng, các chi tiết trên thân được đắp nổi cực kỳ tinh tế tỉ mỉ.
Kích thước: cao 84cm.