Đèn dầu Pháp

Đèn dầu, xuất xứ Pháp. Thân đèn bằng đá cẩm thạch kết hợp với họa tiết đồng tinh tế. Họng cổ, bầu pha lê mài rất đẹp.
Kích thước: cao 88cm.