Đèn 3 dây điện

Đèn 3 dây điện, bầu gỗ, các chi tiết khung và dây bằng đồng. Với 1 chao to chính giữa 3 chao nhỏ xung quanh.
Kích thước: Dài 110cm, chao đường kính 30cm.