Đèn 3 dây

Đèn 3 dây, xuất xứ Pháp. Thân đèn kết hợp giữa bầu sứ và các họa tiết rồng bằng đồng tinh xảo.
Kích thước: dài 1m50 có thể điều chỉnh qua tạ. Chao hoa đường kính 40cm.