Cặp đèn dầu tượng

Cặp đèn dầu tượng, xuất xứ Pháp. Thân đèn bằng đồng đúc với các chi tiết cực kỳ sắc nét. Bầu pha lê, lam bóng cổ.
Kích thước: cao 67cm.