Cặp bình sứ

Cặp bình sứ, xuất xứ Bỉ. Cả 2 mặt bình đều được vẽ tranh.
Một mặt vẽ về cuộc sống của quý tộc xưa, 1 mặt là tranh phong cảnh.
BÌnh thích hợp bày phòng khách có diện tích lớn, không gian đẹp.
Kích thước: cao 170cm, rộng 55cm.