Đèn dầu tượng

Đèn dầu tượng bá tước bằng đồng với các chi tiết cực kỳ sắc nét.
Tượng cao 90cm.